پاورپوینت ایده های جدید در اجرای روکش حفاظتی Chipsealing در 55 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت ایده های جدید در اجرای روکش حفاظتی Chipsealing در 55 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

 پاورپوینت ایده های جدید در اجرای روکش حفاظتی Chipsealing در 55 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

در این پروژه پاورپوینت ایده های جدید در اجرای روکش حفاظتی Chipsealing در 55 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور جامع و کامل همراه با شکل و تصاویر و جدول  و فلوچارت طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- روش سنتی اجرای روکش سطحی

2-  نوآوری در اجرا

3-  فاصله زمانی پاشش امولسیون و پخش مصالح در کمتر از یک ثانیه

4-  اجرای کامل روکش در یک مرحله عبور دستگاه

5-  سیمای نهایی روکش

6-  بهبود چسبندگی بین مصالح سنگی و قیر

7-  فلوچارت انجام عملیات

8-  معلومات اولیه مورد نیاز در اجرای روکش حفاظتی چیپ - سیل

9-  ساختار جاده

10-  ضخامت مختلف روشهای متنوع لایه های روسازی

11-  نحوه محاسبه میزان قیر مورد نیاز چیپ – سیل

12-  میزان مصالح سنگی مورد نیاز

13-  مصالح سنگی معرف 94% وزن کل روکش حفاظتی اجرا شده میباشند

14-  عوامل موثر در ماندگاری طولانی سنگ در محل خود

15-  اضافه پاشش مصالح سنگی

16-  روش تک لایه با یک لایه سنگ در زیر

17-  جدول میزان مصالح سنگی و قیر مورد نیاز

18-  روکش حفاظتی :

19-  جدول نقش مصالح و قیر

20-  به عنوان اولین روکش

21-  جدول احیاء وضعیت روکشهای آسفالتی

22-  اجرای روکش حفاظتی

23-  ترک گیری و اصلاح آن =حذف پروسه ایجاد چاله

24-  نمودار اصلاح چاله های سطح جاده

25-  سیاست تعمیر و نگهداری سنتی

26-  درزگیری و اصلاح ترکها

27- استفاده از روش چیپ – سیل در اصلاح ترکها

28-  استفاده ازGPS و کنترل ویدیویی در افزایش دقت و کیفیت اجرا 

29-  احیای روکش جاده

30-  چرا به یک لایه حفاظتی جدید نیاز میباشد؟

31- اجرای لایه حفاظتی جدید

32-  تصاویر پروژه در حال اجرا در کشور چین